Jak zapisać konfigurację i wczytać ją ponownie w routerze DWR-921

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

 

adr

Krok 2. Otworzy się strona logowania do routera. W polu Nazwa użytkownika wpisz adminw polu hasło również admin i kliknij przycisk Login.

logow

 

Krok 3. Kliknij zakładkę System, znajdującą się w górnym menu, następnie kliknij sekcję Kopia zapasowa konfiguracji urządzenia, w menu po lewej stronie. Jeżeli chcesz zapisać konfigurację, kliknij przycisk Zapisz, obok opcji: Zapisz konfiguracje urządzenia do pliku. Konfiguracja zapisze się domyślnie na dysku komputera, w lokalizacji która jest zdefiniowana w opcjach przeglądarki. Domyślna nazwa pliku to: Config.bin

 

 

Krok 4. Jeżeli chcesz wczytać konfigurację urządzenia, należy kliknąć przycisk: Wybierz plik, obok opcji: Wczytaj konfigurację urządzenia z pliku. W tym przypadku należy wskazać ścieżkę gdzie pierwotnie plik Config.bin został zapisany. Po wgraniu konfiguracji router uruchomi się ponownie po około 60 sek.

Rank: 1.5