Jak włączę funkcję zapasowego połączenia w moim routerze DWR-921?

Funkcja połączenie zapasowe służy do ustawienia zapasowego źródła Internetu, kiedy pierwsze przestanie działać. 
Polega to na tym, że jeżeli dostęp do internetu LTE/3G  zaniknie, router się przełącza na połączenie kablowe. Jeżeli dostęp do Internetu na połączeniu LTE/3G wróci, router znów się przełączy na to źródło Internetu. 

Aby skonfigurować funkcję Połączenia zapasowego, należy skonfigurować połączenie
dynamiczne IP (DHCP).

Przykład ten pokaże jak skonfigurować funkcję połączenia zapasowego w formie dla połączenia ethernetowego z dynamicznym przydzielaniem adresu przez dostawcę usług internetowych dla połączenia LTE/3G.

1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

 

http://www.dlink.com/pl/pl/-/media/faqs/pl/dwr/dwr_921/faq1/01.png 

2. Otworzy się strona logowania do routera. W polu Nazwa użytkownika wpisz admin, Hasło wpisz admin i kliknij przycisk Login. 

 

3. Kliknij zakładkę Internet , która znajduje się w górnym menu po lewej stronie, następnie kliknij przycisk Połączenie zapasowe

4. W sekcji Zapasowy WAN, wybierz Dynamiczne IP
W sekcji  Zdalny host dla funkcji Keep Alive wpisz adres 8.8.8.8

 

5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zachować ustawienia. 
Router będzie cyklicznie wysyłał żądanie PING na adres serwera DNS Google w celu sprawdzenie czy połączenie internetowe jest aktywne. Jeżeli nie będzie odpowiedzi z tego adresu, router się przełączy na drugie źródło Internetu.

Rank: 1.5