Jak zainstalować modem DWM‑222CA NC plus w systemie Windows 10

Krok 1. Zsuń pokrywę z tyłu urządzenia i podnieś ją. Następnie włóż kartę SIM zgodnie z kierunkiem które wskazuje wytłoczenie na obudowie.

Krok 2. Podłącz adapter USB do portu USB w komputerze.

Krok 3. Kliknij na komunikat który się pojawi "stacja dysków"

Krok 4. Kliknij "Uruchom StartModem.exe"

Krok 5. Wybierz język instalacji i naciśnij OK

Krok 6. Kliknij "Dalej"

Krok 7. Wybierz lokalizację w której oprogramowanie ma zostać zainstalowane.

Krok 8. Po wybraniu lokalizacji skrótu kliknij "Dalej"

Krok 9. Kliknij "Instaluj"

Krok 10. Kliknij "Zakończ" i uruchom aplikację

Krok 11. Modem został prawidłowo zainstalowany.

 

 

 

 

Rank: 1.5