Jak skonfigurować harmonogram i zaplanowanie nagrań na rejestratorze DNR-312L


Krok 1. Aby skonfigurować rejestrator konieczne jest posiadanie routera z wolnym portem ethernet.

 

Krok 2. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi w której opisany jest sposób montażu dysku twardego.
 

Krok 3. Podłącz urządzenie do zasilania. Niektóre produkty posiadają dodatkowy włącznik na obudowie urządzenia.
 


Krok 4. Podłącz rejestrator kablem sieciowym do portu LAN w routerze.
 
Krok 5. Po zapaleniu diody Power naciśnij "Next"

 

Krok 6. Wybierz urządzenie z listy, następnie kliknij "Next". Jeśli posiadasz więcej rejestratorów, zidentyfikujesz je po adresach MAC, które widnieją na tabliczce znamionowej umieszczonej pod spodem urządzenia.