Jak nastawić zdarzenie wykrycia ruchu na mojej kamerze?

Metoda 1

Można stosować, gdy kamera D-Link jest już zarejestrowana na portalu mydlink

Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome) i wpisz adres https://pl.mydlink.com

Krok 2: Wprowadź swój login, tj. adres email oraz hasło. Następnie kliknij Zaloguj


Krok 3: Wybierz kamerę i kliknij zakładkę UstawieniaKrok 4: Zaznacz kwadracik przy sekcji Wykrywanie ruchu.


Krok 5: Zaznacz obszar wykrywania ruchu (przy pomocy narzędzi do rysowania) oraz czułość. Kliknij Dalej aby kontynuować.


Krok 6: Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać obecną konfigurację.


Krok 7: Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać obecną konfigurację oraz aktywować wykrywanie ruchu.

Krok 8: Kliknij Tak, aby zatwierdzić zmiany.
Metoda 2

Krok1: Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP kamery (domyślnie 192.168.0.20). Przyciśnij klawisz Enter.
Krok 2: Domyślna nazwa użytkownika to admin, hasło proszę pozostawić puste. Kliknij OK.

Krok 3: Kliknij zakładkę Setup w górnym menu.

Krok 4: Kliknij sekcję Motion Detection, menu po lewej stronie.

Krok 5: Zaznacz kwadracik Enable Video Motion albo Enable PIR, ewentualnie oba naraz. 

 
Enable Video Motion: Zaznacz tę opcję, aby włączyć wykrywanie ruchu na swojej kamerze. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź wartość czułości w polu Sensitivity. Następnie należy zaznaczyć obszar na wideo, który ma być monitorowany przez detektor wykrywania ruchu. Możesz wybrać Draw motion area, aby zaznaczyć obszar, który zostanie dodany przy wykrywaniu ruchu, albo Erase motion area, żeby wymazać obszar. Aby zaznaczyć obszar, kliknij i przeciągnij myszką po obszarze wideo. Kliknij Clear, aby wymazać wszystkie obszary z okienka Wideo.

Enable PIR: Gdy ta opcja jest włączona, kamera będzie używać czujnika ruchu PIR (pasywny czujnik podczerwieni), który bada ruch na zasadzie zmian temperatury. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, wybierz z rozwijalnej listy czułość sensora PIR Sensitivity.

Krok 6: Kliknij przycisk Save Settings, aby zapisać nowe ustawienia.Rank: 1.5