Jak ustawić profil w programie Connection Manager?

1. Uruchom program Connection Manager.2
. Kliknij ikonkę dwóch zębatych kółeczek, następnie w menu po lewej stronie wybierz Profile management.3. Kliknij przycisk New, znajdujący się po prawej stronie w menu, następnie wypełnij pola wg. Informacji uzyskanych od swojego operatora: 
    a. nazwę profilu (Profil Name), np. Play 
    b. wprowadź APN 
    c. numer dostępowy (access numer) - standardowo *99#
Po wprowadzeniu wszystkich parametrów klikamy przycisk Save, aby zachować wprowadzone zmiany.4. Po zapisaniu profilu klikamy przycisk Set as default, aby ustawić nasz profil jako domyślny.5. Przy profilu pojawi się w nawiasie informacja, że profil jest ustawiony jako domyślny (Default)6. Profil został skonfigurowany, teraz można śmiało łączyć się z internetem, używając właśnie skonfigurowanego profilu. Aby połączyć się z internetem kliknij ikonkę globusa (pierwsza od lewej w górnym pasku), następnie przycisk Połącz (Connect).
Rank: 1.5