Jak skonfigurować modem do pracy z siecią Aero 2?

1. Uruchom program Connection Manager2. Opis, jak ustawić profil znajdziesz w oddzielnym FAQu. Wprowadź następujące parametry 
    a. Nazwa profilu (profile name) – np. Aero 
    b. APN – darmowy 
    c. Numer dostępowy (Access numer) *99#

Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby zachować zmiany, następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślny (Set as default).

Rank: 1.5