Jak mogę dodać kontakt do książki adresowej?

1. Uruchom program Connection Manager.2. Kliknij ikonkę kontaktów, znajdującą się w górnym menu, następnie kliknij przycisk kontaktu z zielonym plusikiem. Wprowadź nazwę kontaktu oraz numer telefonu. Zatwierdź przyciskiem OK.3. Kontakt zostanie dodany lokalnie na komputerze, na którym został uruchomiony.

Możesz dodać kontakt do karty SIM, w tym przypadku kliknij w menu po lewej stronie, na ikonkę karty SIM (SIM Card), następnie postępuj analogicznie do kroków podanych w tym samouczku.

Rank: 1.5