Instalacja modemu DWM

Instalacja została przeprowadzona na systemie Windows 8.1

1. Po włożeniu modemu do portu USB w komputerze, w systemie pokaże się informacja, że wykryto nowe urządzenie. Kliknij na tym ekranie, aby zdecydować, co z nim zrobić.2. W kolejnym kroku kliknij „Uruchom StartModem.exe”.3. Teraz uruchomi się program instalacyjny, który zainstaluje aplikację D-Link Connection Manager, który pozwoli na połączenie z internetem. Kliknij przycisk „Next”.4. Wybierz folder docelowy, do którego zostanie zainstalowana aplikacja Connection Manager.5. Zdecyduj, czy chcesz umieścić ikonkę skrótu do aplikacji na pulpicie (Create a desktop icon) i dodatkowy skrót na pasku szybkiego uruchamiania (Create a Quick Launch icon). Nastepnie kliknij „Next”.6. Zobaczysz okienko podsumowujące, kliknij przycisk „Install”.7. Poczekaj, aż program zostanie zainstalowany.8. Instalacja zakończona powodzeniem. Możesz po instalacji program uruchomić, jeżeli zaznaczysz opcję „Launch application”.9. Program Connection Manager zostanie uruchomiony. Jeżeli posiadasz kartę sim bez kodu PIN, w lewym dolnym rogu ekranu ujrzysz informację o zasięgu, rodzaju dostępnej sieci (3g, 4g), szybkości połączenia oraz nazwie sieci. W poniższym przykładzie zasięg ma 3 kreski, typ sieci to 3G, prędkość HSPA oraz karta sim zalogowana do operatora PLAY.

10. Kliknij przycisk Connect (połącz - powinien być on aktywny), aby połączyć się z internetem. Jeżeli masz aktywną kartę sim i wszystko jest w porządku, modem nawiąże połączenie z internetem. Oznajmi o tym przycisk, który zmieni się na Disconnect (rozłącz), w prawym dolnym rogu okienka będzie ikonka pokazująca komputer połączony z internetem (bez czerwonego krzyżyka) oraz powyżej ujrzysz informację, że są wysyłane oraz pobierane dane z podaną prędkością.11. Wszystko gotowe, jeżeli jednak nie możesz połączyć się z internetem, koniecznie sprawdź kartę sim, czy jest ona aktywna, czy nie skończyły się środki na niej (pre-paid) oraz czy nie został wyczerpany limit dany na dany miesiąc (abonament). Ewentualnie sprawdź odpowiedni FAQ, jak ustawić profil dla konkretnego operatora w programie Connection Manager.Rank: 1.5