Potrójne usługi

Dzięki technologicznej ewolucji, najnowsze standardy kablowe, xDSL oraz xPON umożliwiają osiągnięcie przepustowości od 10 do 100 Mb/s. Gwałtownie rosnąca przepustowość połączeń z Internetem umożliwia dostawcom usług internetowych świadczenie pojedynczemu abonentowi potrójnych usług (Triple Play), łączących wideo, głos oraz dane. Dzięki potrójnej usłudze dostawcy mogą zróżnicować swoją ofertę, proponować nowe usługi oraz proponować klientom atrakcyjniejsze ceny. Natomiast ci ostatni mają większy wybór.

Triple Play stała się popularna, dzięki możliwości zaoferowania usług wykraczających poza IPTV, VoIP oraz przeglądanie zasobów Internetu. Częścią oferty przeznaczonej dla domowych odbiorców stały się aplikacje umożliwiające grę w gry online, pobieranie muzyki lub usługi z wideo na żądanie.

Jednym z głównych czynników, który przyczynił się do sukcesu Triple Play jest Quality of Service (QoS). Przy licznych usługach, jakie są oferowane, istotna stała się bowiem ich priorytetyzacja gwarantująca wysoką jakość.

D-Link jest dostawcą wielu różnych urządzeń IAD (Integrated Access Devices) umożliwiających świadczenie potrójnej usługi. IAD ma wszystkie funkcje, których wymaga dom do ustanowienia bezpiecznego i szybkiego połączenia z Internetem oraz wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych przez Internet. Zgodne ze standardem Smart QoS automatycznie wykrywa rodzaj podłączonego urządzenia i przypisuje mu wcześniej zdefiniowany priorytet. Obsługa QoS umożliwia użytkownikom korzystanie z szybkiego przesyłania danych dla aplikacji, takich jak IPTV, VoIP oraz gier online.

Dodatkowo, wiele urządzeń IAD D-Linka obsługuje połączenia bezprzewodowe. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z potrójnej usługi na mobilnych urządzeniach, co w rezultacie daje tzw. poczwórne usługi obejmujące wideo, głos, dane oraz mobilność.