TR‑069

Certyfikat TR-069, znany także jako protokół zarządzający CPE (Customer Premise Equipment) WAN, został opracowany przez Broadband Forum dla stworzenia podstaw dla współdziałania urządzeń, co umożliwiło rozwój usług dla domu. Testy rozwiązania przeprowadzono przez laboratorium interoperacyjności (UNH-IOL) Uniwersytetu w New Hampshire, której jest niezależnym laboratorium działającym pod auspicjami Home Networking Consortium.

Specyfikacja TR.069

Broadband Forum wprowadziło program certyfikacji BBF.069 jako gwarant odpowiedniego poziomu zaufania, mówiący o tym, że certyfikowane urządzenia spełniają wymagania jakości, co do zgodności z TR-069. Broadband Forum brał także udział w pracach dotyczących interoperacyjności urządzeń, których zgodność ze standardem została potwierdzona. BBF.069 to jedyny program certyfikacji w branży w pełni potwierdzający funkcjonalność TR-069, mający na celu zapewnienie branży szerokopasmowej podstawowej funkcjonalności w urządzeniach CPE.

Przez ostatnie cztery lata D-Link dostarczał routery zgodne z TR-069 na rynki Ameryki Północnej i Europy. Natomiast ostatnio jako jedna z pierwszych firm na świecie rozpoczęła dostawy routerów CPE z certyfikacją BBF.069, podkreślając swoje zaangażowanie w kontynuację innowacyjnych prac i wspieranie dostawców usług internetowych.