Sieci podstawowe i agregacyjne

Ruch sieciowy, który został autoryzowany i przefiltrowany trafia do sieci podstawowych i agregacyjnych dostawcy usług. W tej warstwie dostawca musi dysponować potężnymi urządzeniami umożliwiającymi obsługę ogromnego sieciowego ruchu, zanim zostanie on skierowany do punktów swojego przeznaczenia. W tym obszarze rozwiązania D-Linka udostępniają następujące główne funkcje:

  • Routing
    Rozwiązania D-Linka dla sieci podstawowych i agregacyjnych obsługują statyczny routing, RIP I/II, OSPF, RIPng dla IPv6, DV MRP i PIM w trybach Sparse/Dense dla wielu implementacji.
  • Dostępność
    Rozwiązania D-Linka zapewniają ciągłość sieci podstawowych i agregacyjnych z zapasowym zasilaniem, konfiguracją stakowalności oraz protokołem Virtual Router Redundancy.
  • Zarządzanie pasmem
    Dzięki rozwiązaniom agregacyjnym D-Linka, dostawcy usług mogą zarządzać przydziałem pasma dla każdego klienta. To umożliwia wywiązywanie się z umów przewidujących różne zakresy świadczenia usług.