Sieci dostępowe

Wyższą warstwą po sieciach lokalnych są sieci dostępowe. D-Link oferuje przełączniki Ethernet warstwy 2/3 jako punkt końcowy dla każdej z usług dostarczanych przez dostawcę usług dla sieci dostępowej. D-Link oferuje tu rozwiązania obejmujące funkcje:

  • Segmentacji sieci – VLAN
    Segmentacja umożliwia dostawcom usług grupowanie klientów w różnych segmentach sieci na podstawie świadczonych usług, w celu łatwiejszego ich dostarczania oraz zarządzania siecią.
  • Autoryzacji użytkownika i bezpieczeństwo sieci
    W sieciach dostępowych, D-Link oferuje funkcje autoryzacji użytkownika oraz zabezpieczenia sieci, co ma służyć wyeliminowaniu nieautoryzowanych użytkowników oraz ruchu spowodowanego aktywnością złośliwego oprogramowania, zanim dotrze on do podstawowej sieci. Te funkcje obejmują autoryzację 802.1X, kontrolę dostępu z wykorzystaniem interfejsu webowego, obsługę RADIUS oraz TACACS, Safeguard Engine, ACL, autoryzację IGMP i wiele innych.