Technologia, która pomoże wyprowadzić świat z lockdownu

Pandemia COVID-19 wpłynęła zarówno na sposób funkcjonowania firm, jak też na społeczeństwo, zmuszając wszystkich do przestrzegania dystansu w codziennym życiu. Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo osobiste oraz bezpieczeństwo naszych rodzin, sąsiadów i kolegów z pracy.

Dopóki nie zostanie osiągnięty cel, jakim jest zablokowanie rozprzestrzeniania się wirusa, czeka nas powolny powrót do normalnego życia. Nadal będą obowiązywać środki ostrożności - różne kraje są na innych etapach tego procesu. W niektórych częściach świata życie i praca są poddane silnym ograniczeniom, w innych już nastąpiło poluźnienie restrykcji. Coraz więcej ludzi zacznie bowiem wracać do życia, jakie wiodło przed pandemią. To oznacza, że rządy, a także firmy i organizacje, będą zmuszone rozważyć użycie nie tylko o prostych systemów kontroli sanitarnych mających na celu ograniczanie ryzyka infekcji.

Opracowanie innowacyjnych sposobów monitorowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wymaga wsparcia ze strony rządów, zaangażowania służby zdrowia oraz zastosowania odpowiedniej technologii. Dla rządów i firm w Europie to nowa odpowiedzialność za poszukiwanie i wzmacnianie najskuteczniejszych sposobów zapewnienia ludziom bezpieczeństwa - od monitorowania kontaktów, opracowywania aplikacji do automatycznego raportowania po kamery termowizyjne.

Obecnie coraz więcej ludzi zaczyna poruszać się po obszarach publicznych i wraca do pracy w biurach. W związku z tym koniecznością staje się poleganie na technologii monitorowania bezpieczeństwa, która działa w tle, podobnie, jak ma to miejsce w standardowym monitoringu wizyjnym.

Coraz częściej będziemy spotykać kamery do mierzenia temperatury. Przykładem jest kompleksowy zestaw do grupowego monitorowania temperatury D-Linka, składający się z kamery termograficznej, kalibratora ciała stałego oraz oprogramowania zarządzającego. Połączenie technologii obrazowania termicznego z algorytmem sztucznej inteligencji umożliwia dokonanie pomiarów i wykrycie podwyższonej temperatury. Pozwala to wszcząć alarm, dzięki czemu szybko można podjąć działania zapobiegające rozprzestrzenieniu się wirusa.

Technologie takie, jak rozpoznawanie twarzy, będą odgrywać szczególnie ważną rolę w ograniczaniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Kamery termowizyjne, przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji, z łatwością rejestrują temperaturę ciała. Urządzenia tego typu są zwykle instalowane w drzwiach lub przy wejściach do budynków W przypadku wykrycia gorączki umożliwiają bowiem zatrzymanie pracowników, zanim wejdą do środka.

W czasach pandemii na firmach i organizacjach ciąży obowiązek wspierania pracowników, np. poprzez umożliwienie im pracy w domu, aż do czasu, gdy będzie możliwy powrót do biura. Wraz ze znoszeniem restrykcji pracodawcy mają obowiązek zadbać, aby miejsce pracy było bezpieczne. Temu właśnie służy technologia, z której musimy korzystać w oczekiwaniu na szczepionkę. Bezwzględnym wymogiem jest, aby wyniki pomiarów kamer termowizyjnych były wiarygodne i rzetelne. To wymaga przemyślanego wyboru urządzeń i odpowiedniej instalacji takich kamer:

  • Należy wybrać rozwiązanie, w którego skład wchodzi kalibrator ciała czarnego. Ten niezbędny element zestawu do pomiarów temperatury, jest bazą do odpowiedniej kalibracji urządzeń termograficznych w podczerwieni i uzyskania rzetelnych wyników pomiarów.
  • Należy zadbać o to, by zestaw do pomiarów nie znajdował się w pobliżu okien, drzwi lub innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Zwiększają one ryzyko, że zabłąkane źródła ciepła lub zimna będą zniekształcać wyniki pomiarów.
  • Należy uwzględnić zmiany pogody. Urządzenie potrzebuje czasu na dostosowanie się do nowych warunków. Wynik pomiarów jest prawidłowy, gdy osoby przychodzące z zewnątrz odczekają pięć minut, zanim zostaną poddane kontroli.
  • Po zamontowaniu kamera musi być umieszczona na wysokości twarzy. To pozwala uchwycić wewnętrzny obszar okolicy oczu, co jest kluczowe dla prawidłowego odczytu temperatury.
  • Należy rozważyć użycie opcjonalnych algorytmów sztucznej inteligencji, automatycznie rozpoznających twarze przez porównanie ich ze wzorami przechowywanymi w bazie danych.
  • Przed wdrożeniem należy upewnić się, co do możliwości przeprowadzenia pomiarów temperatury oraz legalności.

Przed nami długa droga, zanim życie w pełni powróci do normy. Konieczne jest podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Każdy, kto rozważa użycie odpowiedniej technologii, powinien pamiętać, że może skorzystać z wiedzy i porad ekspertów. To ułatwi wybór rozwiązań, które będą odpowiednie dla firmy lub organizacji, gdy obowiązują jeszcze restrykcje i powoli wracamy do codziennego życia.