Hvordan kobler jeg en PC eller annan enhet til Musik Everywhere hvis jeg har glemt nettverksnavnet (SSID) eller Wi-Fi-passordet?

  • Hvis du ikke har endret det utvidede WiFi-nettverkets innstillinger, kan du bruke nettverksnavnet (SSID) og WiFi passord på WiFi-konfigurasjonkortet.
  • Hvis du endret nettverksnavnet (SSID) eller WiFi-passordet og du ikke skrev ned denne informasjonen på WiFi-konfigurasjonskortet eller et annet sted, må du nullstille enheten som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor. 
  • Det anbefales at du skriver ned denne informasjonen, slik at du enkelt kan koble til flere trådløse enheter i fremtiden. Du kan bruke det medfølgende WiFi-konfigurasjonskortet til å oppbevare denne viktige informasjonen for fremtidig bruk.
Rank: 1.5