Hvilken app fungerer DSP-W215 sammen med?

DSP-W215 fungerer med the mydlink™ Home-appen. Du kan laste ned den gratis appen fraApp store (iOS) eller Google Play Store (Android). Søk etter denne appen ved å taste inn "mydlink Home".

Rank: 1.5

These may also help: