FAQ

  • Gdje mogu pronaći aplikaciju mydlink™ Home? Read Answer
  • Kako mogu povezati računalo ili drugi uredaj s Music Everywhere ako zaboravim naziv Wi-Fi mreže (SSID) ili Wi-Fi zaporku? Read Answer
  • Kako vratiti zadane tvorničke postavke za Music Everywhere? Read Answer