FAQ

  • Zašto se ne mogu povezati sa svojim bežičnim usmjernikom? Read Answer
  • Gdje mogu pronaći aplikaciju mydlink™ Home? Read Answer
  • Kako DSP-W215 radi dok nisam kod kuće? Read Answer
  • S kojim aplikacijama radi DSP-W215? Read Answer
  • How to setup the DSP-W215 Read Answer
  • Kakoću resetirati DSP-W215? Read Answer
  • Zašto LED lampica napajanja/statusa ne svijetli kada ukopčam DSP-W215? Read Answer