FAQ

  • How do I setup the DCH-S150 Read Answer
  • Kako ću resetirati DCH-S150? Read Answer
  • Zašto LED lampica napajanja/statusa ne svijetli kada ukopčam DCH-S150? Read Answer
  • Kako senzor gibanja radi dok nisam kod kuće? Read Answer
  • S kojim aplikacijama radi DCH-S150? Read Answer
  • Zašto se ne mogu povezati sa svojim bežičnim usmjernikom? Read Answer