FAQ

  • Kako DSP-W215 radi dok nisam kod kuće? Read Answer
  • Kakoću resetirati DSP-W215? Read Answer
  • Zašto LED lampica napajanja/statusa ne svijetli kada ukopčam DSP-W215? Read Answer
  • Zašto se ne mogu povezati sa svojim bežičnim usmjernikom? Read Answer