FAQ

  • Zašto LED lampica napajanja/statusa ne svijetli kada ukopčam DCH-S150? Read Answer
  • Kako senzor gibanja radi dok nisam kod kuće? Read Answer
  • Zašto se ne mogu povezati sa svojim bežičnim usmjernikom? Read Answer