ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΜΟΥ;

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση στον ασύρματο δρομολογητή σας, δοκιμάστε να συνδέσετε το DCH-S150 σε ένα σημείο που βρίσκεται πιο κοντά στο δρομολογητή σας. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας/κατάστασης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, μπορείτε να αποσυνδέσετε τον Αισθητήρα κίνησης και να τον μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση.

Rank: 1.5