Κέντρο εκμάθησης

Case Studies, Whitepapers, Οδηγοί Εγκατάστασης και άλλα

D-Link COVr Hybrid Whole Home Wi-Fi System - Front
COVR‑P2502 Hybrid Whole Home Mesh Wi-Fi System
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά Wi-Fi extenders, το Covr δημιουργεί ένα ασύρματο δίκτυο και σας συνδέει αυτόματα με το ισχυρότερο σήμα καθώς μετακινείτε στο σπίτι σας.
Whole Home WiFi coverage examples
Covr AC2200 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi Systemi: More Power, More Coverage
Bandwidth-hungry home? COVR-2202 by D-Link takes whole-home networking to a whole new level. It blankets every square inch of your home with ultra-high speed AC2200 Tri-Band Wi-Fi. Wi-Fi that gives you more power for Faster downloads, Lag-Free 4K streaming, and Truly Seamless Networking.
Whole Home Wi-Fi with D-Link Covr
COVR-C1203 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi System
COVR-C1203 is the seamless Wi-Fi solution that blankets your entire home with high speed AC1200 Dual-Band Wi-Fi. Stable, Consistent, and Truly Seamless Wi-Fi.