Προσαρμογέας PCI Bus 100Mbps Fast Ethernet με διασύνδεση οπτικών ινών

DFE‑550FX

  • Product Status: Live
Αυτή η κάρτα παρέχει αξιόπιστη σύνδεση μέσω καλωδίων οπτικών ινών για τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε δίκτυο Fast Ethernet. Η κάρτα τοποθετείται στην υποδοχή επέκτασης PCI του υπολογιστή, μεταδίδει δεδομένα με ταχύτητα 100Mbps, υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων σε πλήρως αμφίδρομη/ημιαμφίδρομη λειτουργία. Είναι ιδανική για την εκτέλεση εφαρμογών πολυμέσων, όπως για διάσκεψη με βίντεο, υποστηρίζει Windows 98, NT, 2000, ME, XP και πολλά άλλα λειτουργικά συστήματα για να σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, αποστολής αρχείων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινής χρήσης εκτυπωτών και άλλων περιφερειακών.

- Η διαχείριση τροφοδοσίας ACPI 1.0 Wake-On-LAN παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιώντας αυτόματα τον υπολογιστή όταν δεν λειτουργεί. Η επαναφορά στη λειτουργία ετοιμότητας από τη λειτουργία μειωμένης κατανάλωσης είναι δυνατή από απομακρυσμένη τοποθεσία στο δίκτυο.

- Με τη λειτουργία 802.3x Flow Control είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση του υπολογιστή σε μεταγωγέα Fast Ethernet για γρήγορη και αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων σε πλήρως αμφίδρομη λειτουργία. Η κάρτα ανιχνεύει πότε το buffer του μεταγωγέα είναι πλήρες και διακόπτει τη μετάδοση για να μην γίνει υπερχείλιση του buffer, ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο απώλειας δεδομένων κατά την μεταφορά στο δίκτυο.

- Η δυνατότητα VLANs Tagging επιτρέπει να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας με λειτουργικό σύστημα Windows XP με ένα μεταγωγέα που υποστηρίζεται από VLAN, για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η απόδοση.

- Το 802.1p Priority Queues παρέχει στον υπολογιστή τη δυνατότητα εκτέλεσης διασκέψεων με βίντεο και άλλων εφαρμογών πολυμέσων όταν τα κρίσιμα δεδομένα βρίσκονται σε ουρά για μετάδοση κατά προτεραιότητα στο δίκτυο.
  • Σύνδεση με καλώδια οπτικών ινών Fast Ethernet ταχύτητας 100Mbps για επιτραπέζιους υπολογιστές
  • Πλήρως αμφίδρομη/ημιαμφίδρομη λειτουργία
  • Μεταφορά δεδομένων bus master 32 bit με κεντρικό υπολογιστή
  • Flow Control για γρήγορη, αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων
Version Date Type File Size
Datasheet (English) - PDF 0.28mb Download
Version Description Date Type File Size
Manual (English) Manual (English) 1/4/2000 PDF 0.12mb Download
Version Description Date
DEU_Drivers_Linux_dlh5x_22_RevAll Linux dlh5x-2.2 driver 1/11/2009 Download
DEU_Drivers_Linux_rev_2560_RevAll Linux driver v2.5.6.0 8/10/2002 Download
DEU_Drivers_Linux_dlh5x_24_RevAll Linux dlh5x-24 driver 9/11/2001 Download
Version Description Date
CE declaration CE declaration 20/10/2014 Download
DEU_License_EN_RevA GNU General Public License 1/6/1991 Download
DEU_GPL_Source_All_RevA GNU Public License Source - Download