Υποστήριξη Nuclias

Τί είναι η λύση διαχείρισης δικτύου Nuclias Cloud;

Το Nuclias by D-Link είναι μια ολοκληρωμένη λύση δικτύωσης με διαχείριση cloud που παρέχει σημεία πρόσβασης και switch υψηλής απόδοσης για ΜΜΕ και MSP.  Το Nuclias επιτρέπει σε οποιονδήποτε οργανισμό με οποιοδήποτε επίπεδο πόρων πληροφορικής να ρυθμίσει γρήγορα, εύκολα, να ρυθμίσει, να παρακολουθήσει, να αντιμετωπίσει προβλήματα και να διαχειριστεί, μια ενσύρματη ή ασύρματη ανάπτυξη δικτύου από απόσταση μέσω μιας πύλης ιστού ή / και εφαρμογών για κινητά.

Μάθετε περισσότερα

How-To Videos

Frequently asked questions

 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Assign Licenses Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Register a Single or Multiple Devices Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure a Captive Portal Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced Radio Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced SSID Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Create a Custom Splash Page Read Answer

How-To Videos

Frequently asked questions

 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Assign Licenses Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Register a Single or Multiple Devices Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure a Captive Portal Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced Radio Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced SSID Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Create a Custom Splash Page Read Answer

How-To Videos

Frequently asked questions

 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Assign Licenses Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Register a Single or Multiple Devices Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure a Captive Portal Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced Radio Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced SSID Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Create a Custom Splash Page Read Answer

How-To Videos

Frequently asked questions

 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Assign Licenses Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Register a Single or Multiple Devices Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure a Captive Portal Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced Radio Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced SSID Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Create a Custom Splash Page Read Answer

How-To Videos

Frequently asked questions

 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Assign Licenses Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Add and Register a Single or Multiple Devices Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure a Captive Portal Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced Radio Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Configure Advanced SSID Settings Read Answer
 • Nuclias Cloud Tutorial Video - How to Create a Custom Splash Page Read Answer