Jak mohu nastavit filtrování webu na mém routeru?

Krok 1: Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu http://dlinkrouter.local nebo adresu IP 192.168.0.1 a stiskněte Enter.

picture

Krok 2: Do příslušného pole zadejte Heslo Admina (Admin Password). Pokud jste toto heslo nezměnili, ponechejte toto pole prázdné a klikněte na tlačítko Přihlásit (Log In).

picture

Krok 3: Klikněte na tlačítko Hlavní (Features) a pak z rozbalovacího menu klikněte na tlačítko Filtr webové stránky (Website Filter).

picture

Krok 4: Jestli chcete vytvořit seznam webů - stránek, které mají být zablokovány, z rozevíracího okna klikněte na položku Odepřít klientům přístup pouze na tyto webové stránky (DENY clients access to ONLY these sites). Všechny ostatní stránky webu budou přístupné. Pokud chcete upravit seznam stránek pro povolení, z rozevíracího okna klikněte na Povolit klientům přístup pouze na tyto webové stránky (ALLOW clients access to ONLY these sites). Všechny ostatní webové stránky budou blokovány.

picture

Krok 5: Můžete zadat maximálně patnáct webových stránek. Chcete-li přidat novou webovou stránku do seznamu, klikněte na tlačítko Přidat pravidlo (Add Rule). Dále ve sloupci webové stránky URL/Doména (URL/Domain) zadejte adresu URL nebo doménu, které chcete zakázat nebo povolit přístup. Pokud chcete odstranit pravidlo, klikněte na ikonu koše ve sloupci Odstranit (Delete). Pokud chcete upravit pravidlo, jednoduše změňte adresu URL nebo doménu.

picture

Po vytvoření požadovaného pravidla, klikněte na tlačítko Uložit (Save), pro uložení Vaší konfigurace.

Rank: 1.5