Nastavení adaptérů Powerline DHP.

Důležitá poznámka: Za účelem vytvoření síti PowerLine, je potřeba mít minimálně dva zařízení PowerLine.


LEDKY


Stav ledky zapnutí (Power):

Svítí: Zařízení je napájeno z externího zdroje.

Bliká: Zařízení se samo nastavuje po resetu, nebo tlačítko Připojit bylo stisknuto, nebo byl aktivován úsporný režim.

Nesvítí: Zařízení je vypnuto

Stav ledky Powerline:

Svítí: Zařízení je připojeno k síti Powerline.
Nesvítí: Zařízení nenalezlo žádné další kompatibilní zařízení Powerline se stejným šifrovacím klíčem.

Stav ledky připojení (Ethernet):

Svítí: Síťový kabel je připojen.
Nesvítí: Síťový kabel není připojen.


Krok 1: Oba adaptéry zapojte do zásuvek ve zdi. Jeden z nich musí být ve stejné místnosti jako Váš router.

Nezapojujte síťové kabely do adaptérů.

Poznámka: Nepoužívejte elektrické prodlužovačky nebo přepěťové ochrany, protože by to mohlo vést ke zhoršení výkonu.

Po zapojení musí svítit na obou adaptérech ledky Zapnutí (Power) a Powerline.Poznámka: Pokud LEDka Powerline nesvítí:

1. Zresetujte oba adaptéry-  Jak mohu resetovat své adaptéry Powerline ?

2. Nesprávné zapojení, nebo důvod mohou být jističe. Zapojte adaptér do jiné zásuvky.Krok 2: Navrhuje se zabezpečit zařízení Powerline, aby se zabránilo neoprávněnému přístup k Vaší síti.

1. Na jedním z adaptérů stiskněte a podržte tlačítko Simple Connect na 2 sekundy a pak ho pusťte. LEDka zapnutí (Power) by měla začít blikat Zapnutí/Vypnutí (On/Off).

2. Během 2 minut, na druhém adaptéru stiskněte a podržte tlačítko Simple Connect na 2 sekundy a pak ho pusťte. LEDka zapnutí (Power) by měla začít blikat Zapnutí/Vypnutí (On/Off).

Poznámka: Pokud LEDka Zapnutí (Power) nezačne blikat, zresetujte prosím adaptéry a zkuste to znova - Jak mohu resetovat své adaptéry Powerline ?

Po 15 - 30 sekundách, by měli LEDky Zapnutí (Power) na obou adaptérech přestat blikat a adaptéry budou bezpečné. Na zařízeních by měly LEDky Zapnutí (Power) a Powerline svítit.


Krok 3: Jeden z adaptérů připojte do Vašeho routeru nebo stávající sítě. LEDka Ethernet by se měla rozsvítit.

Krok 4: K druhému adaptéru do ethernetového portu můžete připojit (počítač, TV, herní konzole atd.). LEDka Ethernet by se měla rozsvítit.


Stav ledky Powerline

Zelená: Rychlost Powerline je nejlepší.

Oranžová: Rychlost Powerline je lepší.

Červená: Rychlost Powerline je dobrá.Poznámka: Rychlost spojení bude záviset od kvality elektrického vedení. Pokud výkon není optimální, vyzkoušejte jiné síťové zásuvky.

Nastavení je dokončeno.
Rank: 1.5