Proč se po připojení zařízení DCH-S150 kontrolka Napájení/Stav nezapne?

Když se kontrolka napájení nerozsvěcuje:

  • Ujistěte se, že zásuvka, kterou používáte, je v pořádku. Zkuste do zásuvky zapojit jiné zařízení, abyste viděli, zda funguje.
  • Ujistěte se, že pokud se zásuvka ovládá světelným spínačem, je v pozici ZAP.
  • Vy\zkoušejte jinou zásuvku, zda v ní bude senzor pohybu fungovat.
Rank: 1.5