Jak ručně přidat DCH-Z120 do účtu mydlink?

 

 

Nejdříve zkontrolujte, zda byl DCH-G020 úspěšně přidán do Vašeho účtu mydlink.

Klikněte na ikonu (+) v levé horní části obrazovky aplikace "Přidat nové zařízení"


Klikněte na manuální nastavení „Manual Setup”.

DCH Z120 how to add to mydlink home app

DCH Z120 how to add to mydlink home app

 

 

 

Klikněte na tlačítko 'Sensor' a zvolte DCH-Z120.

Vytáhněte plastový jazýček ze zadní části senzoru - začne blikat červená LED dioda. Klikněte na tlačítko další „Next”.

DCH Z120 how to add to mydlink home app

DCH Z120 how to add to mydlink home app

 

 

DCH-Z120 nyní vyhledá a pokusí se připojit k vašemu Hubu


Pokud aplikace nevidí Sensor a připojí se k Hubu, pak můžete stisknout opětovné vyhledávání. Pokud ji stále nenajdete, restartujte nastavení hardwaru - klikněte na tlačítko.

DCH Z120 how to add to mydlink home app

DCH Z120 how to add to mydlink home app

 

 


Na zadní straně snímače čtyřikrát přesuňte přepínač Tamper a držte ho dolů po čtvrtém přejezdu, dokud se LED nerozsvítí červeně.

Aplikace opět vyhledá snímač.

DCH Z120 how to add to mydlink home app

DCH Z120 how to add to mydlink home app

 

 Když je senzor nalezen, můžete mu dát jméno, které se bude zobrazovat v aplikaci - po dokončení klikněte na tlačítko dokončit „Finish”.

Nyní můžete vidět snímač uvedený v části Moje zařízení. Klikněte na něj.

DCH Z120 how to add to mydlink home app

http://www.dlink.com/uk/en/-/media/faqs/uk/dch/dch-z120/dch-z120-how-to-add-to-mydlink-home-app9.png?h=356&w=200&la=en-GB

 

 


Zde naleznete možnosti detekce pohybu, citlivost, stav světla ...

... a dále dole, stav baterie, teplota, harmonogram a informace o zařízení.

DCH Z120 how to add to mydlink home app

DCH Z120 how to add to mydlink home app

 

 

DCH Z120 how to add to mydlink home app

 

 

 

 

Rank: 1.5