Jak lze zrušit propojení DCH-Z110 s mým domácím centrem HUB?

 

 

Krok 1 - Stiskněte a podržte tlačítko bezdrátového připojení na zadní straně domácího centra HUB, dokud kontrolka na přední straně nebude blikat oranžově.

DCH_Z120_how_to_unlink_from_connected_home_hubKrok 2 - Na zadní straně zařízení DCH-Z110 stiskněte přepínač třikrát krátce a raz dlouho.

DCH_Z120_how_to_unlink_from_connected_home_hub
 
Krok 3 - LED dioda na DCH-Z110 začne blikat. Po zastavení se dioda LED na domácím centru HUB rozsvítí zeleně. Váš DCH-Z110 je nyní nespárován.

Rank: 1.5