Jak mohu přidat DCH-S160 do svého účtu mydlink?

Nejdříve zkontrolujte, zda byl DCH-G020 úspěšně přidán do Vašeho účtu mydlink.

Spusťte aplikaci Mydlink Home.

Klikněte na ikonu (+) v levé horní části obrazovky aplikace "Přidat nové zařízení"

Zvolte možnost skenovat kód QR „Scan QR Code” a naskénujte kód umístěný na štítku produktu

http://www.dlink.com/uk/en/-/media/faqs/uk/dch/dch_z510/add-my-dchz510-to-my-mydlink-account-01.png?h=348&w=200&la=en-GB

http://www.dlink.com/uk/en/-/media/faqs/uk/dch/dch_z510/add-my-dchz510-to-my-mydlink-account-02.png?h=354&w=200&la=en-GB

 

 

Připojte zařízení do elektřiny

Připojte snímací kabel RJ11

DCH_S160_Add in my mydlink account

DCH_S160_Add in my mydlink account

 

 

Počkejte, dokud kontrolka nebude blikat oranžově

Pokud je Váš směrovač vybaven tlačítkem WPS, pak stiskněte tlačítko „WPS" (PS: Pokud tomu tak není, musíte zvolit ručně „Manual”)

DCH_S160_Add in my mydlink account

http://www.dlink.com/uk/en/-/media/faqs/dch/dch-s160/dch_s160_add-in-my-mydlink-account7.png?h=363&w=200&la=en-GB

  

 

Stiskněte tlačítko "WPS", dokud nezačne blikat zelené světlo a pak klikněte na tlačítko další „Next"

Jakmile se rozsvítí dioda LED zeleně, klikněte na tlačítko další "Next"

http://www.dlink.com/uk/en/-/media/faqs/dch/dch-s160/dch_s160_add-in-my-mydlink-account8.png?h=362&w=200&la=en-GB

http://www.dlink.com/uk/en/-/media/faqs/dch/dch-s160/dch_s160_add-in-my-mydlink-account9.png?la=en-GB

 

 

Aplikace vyhledá zařízení v síti

Potvrďte časové smo

DCH_S160_Add in my mydlink account

DCH_S160_Add in my mydlink account

 

 

Zadejte název zařízení

Zařízení DCH-S160 by nyní mělo být viditelné ve Vašem účtu mydlink

DCH_S160_Add in my mydlink account

DCH_S160_Add in my mydlink account

 

 

Zvolte pro přístup k různým nastavením

DCH_S160_Add in my mydlink account

Rank: 1.5