Jaký je rozdíl mezi aplikací Omna a aplikací Home? Kterou z nich mám použít?

Aplikace Home umožňuje využítí základní funkce kamery jako je upozornění na zaznamenaný pohyb, kdy kameru můžete také propojit s ostatními zařízeními HomeKit. Aplikace Omna nabízí využití dalších funkcí např. nahrávání na microSD kartu, přehrávání záznamu, nastavení funkce detekce pohybu a aktualizaci firmwaru. Doporučujeme použít obě aplikace současně, abyste využili všech funkcí, která kamera nabízí. V tabulce naleznete srovnání konkrétních funkcí kamery, které každá aplikace podporuje:


Funkce Home aplikace Omna aplikace

Přidat příslušenství

Náhled živého přenosu

Snímek z živého přenosu

Obousměrný přenos zvuku

Nastavení hlasitosti zvuku na mobilním zařízení

Příjímání upozornění o detekci pohybu

Vytvořit pravidla automatizace

Zapnutí/vypnutí detekce pohybu

Nastavení oblasti detekce pohybu

Nastavení citlivosti detekce pohybu

Nastavení časového odstupu mezi posíláním jednotlivých upozornění o zaznamenaném pohybu

Přehrávání videa z lokálního úložiště

Zapnutí/vypnutí nahrávání na lokální úložiště

Kontrola kapacity microSD karty

Formátování microSD karty

Aktualizace firmwaruMore about Omna
Rank: 1.5