LED indikátor na přední straně kamery zeleně bliká, co to znamená?

Zeleně blikající LED indikátor značí, že kamera byla odpojena z vašeho HomeKit kontroleru, tedy z iOS zařízení, pomocí kterého jste kameru instalovali. Stiskněte tlačítko reset (pomocí rozložené kancelářské sponky) na spodní straně kamery a přes aplikaci Omna nebo Home ji znovu nainstalujte.

More about Omna
Rank: 1.5