Jak nastavím Omna kameru, aby detekovala pohyb?

Pokud kamera zaznamená pohyb, může poslat upozornění na váš telefon či tablet, spustit místní nahrávání na kartu microSD nebo iniciovat automatizaci s dalšími zařízeními.

Funkce detekce pohybu je ve výchozím nastavení v případě obou aplikací Omna i Home zapnuta. Přehled nastavení funkce detekce pohybu:

Setup Omna motion detection in Omna App - Step 1

1

Na obrazovce zvolte ikonu Nastavení.

Setup Omna motion detection in Omna App - Step 2

2

Ze seznamu vyberte funkci Detekce pohybu.

Setup Omna motion detection in Omna App - Step 3

3

Posuvníkem zapnete/vypnete funkci detekce pohybu.

Omna app 2 intro

Pokud je funkce detekce pohybu zapnutá, bude možné vybrat z následujících možností:

Setup Omna motion detection in Omna App - Step 4

4

Oblast detekce - klepnutím na jednotlivé části mřížky zapnete nebo vypnete detekci pohybu pro danou oblast. Oranžové stínování znamená, že oblast je monitorována pro detekci pohybu.

Setup Omna motion detection in Omna App - Step 5

5

Posunutím zvýšíte nebo snížíte citlivost snímaní pohybu pro danou oblast.

Setup Omna motion detection in Omna App - Step 6

6

Nastavení časového odstupu posílání upozornění - nastavte časový odstup mezi posíláním jednotlivých upozornění o zaznamenaném pohybu - vhodné pro oblasti s častým výskytem pohybu.

Setup Omna motion detection in Home App - Step1

1

Stiskněte a podržte funkci Detekce pohybu na výchozí obrazovce.

Setup Omna motion detection in Home App - Step 2

2

Zvolte Podrobnosti.

Setup Omna motion detection in Home App - Step 3

3

Zvolte Stav a Upozornění.

Setup Omna motion detection in Home App - Step 4

4

Klepnutím na posuvník  Povolení oznámení můžet zapnout nebo vypnout detekci oznámení o pohybu.

Rank: 1.5