Jak provedu reset Omna kamery?

Pomocí rozložené kancelářské sponky stiskněte na krátký okamžik tlačítko reset na spodní straně kamery. Proces resetování by měl trvat 1-2 minuty, když je ukončen, LED indikátor začne oranžově blikat. Potom je kamera připravena k připojení do vaší domácí sítě.

More about Omna
Reset Omna 180 Cam HD
Rank: 1.5