Prohlášení o shodě (DoC)

Označení CE na produktech D-Link znamená, že výrobek odpovídá všem příslušným předpisům EU a může být v EU prodáván. Prohlášení o shodě platné pro EU (zkratka DoC - Declaration of Conformity) potvrzuje, že výrobek odpovídá těmto předpisům. Všechna CE Prohlášení o shodě jsou k dispozici ke stažení v sekci "Additional Downloads" na webových stránkách příslušného produktu nebo je lze alternativně najít na evropském serveru FTP.

Přejděte na webovou stránku příslušného D-Link produktu a v sekci Product Support page pod odkazem Additional Downloads naleznete dokument Prohlášení o shodě, který je možno stáhnout.

V případě, že máte potíže s nalezením dokumentu Prohlášení o shodě nebo máte další dotazy k tomutu tématu, kontaktujte nás.