Jak bezpečně ukládat a chránit soubory

Jak bezpečně ukládat a chránit soubory

Tento dokument poskytuje základní popis, jak použít D-Link DNS-327L ShareCenter+ NAS pro jednoduchý domácí IP kamerový systém.


Požadavky na systém:


• DNS-327L ShareCenter+ s nainstalovaným MySurveillance add onem.
• Podporované cloudové kamery D-Link
 • DCS-930L
 • DCS-932L
 • DCS-933L
 • DCS-5020L
 • DCS-5222L
 • DCS-942L
• MS Internet Explorer (jiné prohlížeče nejsou aktuálně podporované)


Kamery a NAS musí být ve stejné síti. Instalace kamer z různých síťových rozsahů není v MySurveillance možné. 


Funkce MySurveillance:
 • Připojení až 4 D-Link IP kamer (ze seznamu podporovaných IP kamer výše)
 • Přijímání video streamu z kamer až s Full HD rozlišením
 • Výběr streamu u kamer s více streamy
 • Podpora MJPEG, MPEG4 a H.264 kompresních metod
 • Nastavení parametrů nahrávání pro každou kameru

o Kvóta rezervovaná pro záznam

o Doba, po kterou je záznam zachován

o Záznam při detekci pohybu nebo kontinuální (záznam může být i vypnutý). Detekce pohybu musí být zapnuta i v nastavení kamery. 

o Zobrazení živého náhledu s různými nastaveními (celá obrazovka, více kamer atd.) U kamer podporujících audio lze poslouchat i zvuk. 

o E-mailová upozornění při výskytu událostí (jsou podporovány i SMTP servery vyžadující autentizaci)

o SMS upozornění pro mobilní služby s touto podporou 

o Upozornění mohou být nastavena pro:

 připojení nové kamery

 odebrání kamery ze sítě

 ztrátu spojení s kamerou

 opětovné navázání spojení s kamerou

 selhání záznamu

 detekci pohybu

 změnu na DI/DO portech kamery

 dosažení limitu velikosti záznamu pro archivaci

o Přehrávání video záznamu a jeho prohledávání

o Záloha záznamu zvolených kamery v nadefinovaném čase


Instalace systému:
1. Vložte HDD do DNS-327L a připojte NAS do sítě
2. Zapněte NAS
3. Po nabootování se přihlaste do webového rozhraní NAS na IP adrese, která mu byla přidělena routerem.


 1. Najděte ikonu MySurveillance v Home menu a klikněte na ni pro spuštění. 
5. Po spuštění aplikace se zobrazí okno se živým náhedem (Live Video). Pokud nejsou ještě instalované žádné kamery, objeví se hláška „Camera list failed”.
V tomto momentě je úložiště připravené pro připojení kamer. 


6. V následujících krocích naimportujeme kamery v síti do našeho systému. Vstupte do menu “Setup/Camera Setup”. Později je možné kamery z tohoto menu kontrolovat. Při použití funkce „Camera Search” systém automaticky detekuje kamery v síti. Povolte funkci „Auto Install” pro automatický import kamer do systému.

7. Kamery mohou být vloženy manuálně (nebo je možné spustit autokonfiguračního průvodce kliknutím na tlačítko „Run Wizard”). Pro import kamer je nutné poskytnout následující informace:
a. IP adresu kamery
b. Port webového rozhraní kamery (defaultní port: 80)
c. Uživatelské jméno (defaultně: admin)
d. Heslo (defaultně: bez hesla)
e. Typ kamery
f. Volba kodeku (MJPEG, MPEG4, H.264)

Kliknutím na tlačítko „Test Camera”  lze ověřit, že poskytnuté parametry jsou platné a úložiště se může ke kameře připojit. Po úspěšném připojení se zobrazí obrázek, pořízený danou kamerou:
8. V menu „Audio and Video” lze modifikovat nastavení každé kamery: 
a. číslo profilu použité kamery
b. typ komprese pro danou kameru (podporované metody se liší v závislosti na použité kameře)
c. snímková frekvence (fps)
d. rozlišení videa
e. kvalita videa
f. vypnout/zapnout audio

9. V menu „Recording Setup” lze nastavit následující parametry záznamu pro každou kameru:
a. Zaznamenané video bude automaticky přepsáno po vyčerpání povolené kvóty (Automatic overwrite)
b. Maximální kapacita použitá kamerou pro záznam (v GB)
c. Perioda po kterou bude záznam uchováván (ve dnech)
d. Parametry pro vytvoření záznamu:
i. Nahráno 1-180 sekund před záznamem
ii. Nahráno 1-180 sekund po záznamu
Záznam může být nastaven na:
a. kontinuální záznam
b. při detekci pohybu
c. na základě události
d. při detekci pohybu a na základě události

10. V menu „Event Setup” lze definovat a vypínat nebo zapínat události. Tyto mohou spouštět záznam na základě události popsané v bodě 9. Před tímto nastavením je doporučené mít správně nastavené parametry pro E-mail. Pop-up okno s hláškou Vás na to upozorní. Pokud to Váš poskytovatel umožňuje, lze definovat upozornění pomocí SMS.
11. V menu „Backup” lze vytvořit automaticky zálohu video zaznámu. Můžeme definovat z jakých kamer má být vytvořena záloha a v jakém čase se má zálohování spustit.
12. V menu „Server Port” lze modifikovat nastavení pro vnější přístup (např. z internetu) k dohledovému centru. Lze nastavit přístupové TCP porty pro živý náhled, serveru pro přehrání záznamu nebo rozhraní pro správu. Každé rozhraní má nastavený svůj defaultní port.
13. Nyní jsme u konce s konfigurací. Kontrolu nastavení lze provést v menu „Status/Camera Status”.
14. V menu Status/Log lze prohlížet logy.
15. Po provedení změny libovolného nastavení lze  zkontrolovat živý obraz z kamery v záložce „Live Video”  vybráním správného náhledu. Lze si vybrat mezi náhledem 2x2, v němž uvidíte všechny 4 kamery najednou a nebo náhled přes celou obrazovku pro jednu kameru. Pokud kamera podporuje audio, uslyšíte jej vždy u vybrané kamery (ta v zeleném rámečku).
16. V záložce „Playback” lze vyhledávat a přehrávat záznam. Lze si prohlížet záznam pouze z jedné kamery současně. Vyhledávání může být provedeno pro události, které se zobrazí na časové ose.