Skype USB Phone Adapter

DPH‑50U

  • състоянието на продукта: End of Life

Технически характеристики

Product Support Section

Този продукт ще бъде прекратен на: 8.4.2009
Последната дата на поддръжка на този продукт е: 8.4.2011
няма изтегления