Skype USB Phone Adapter

DPH‑50U

  • състоянието на продукта: Phased Out

Технически характеристики

Product Support Section

няма изтегления