Skype USB Phone Adapter

DPH-50U

  • състоянието на продукта: End of Life

Product Support Section

Този продукт ще бъде прекратен на: 08/04/2009
Последната дата на поддръжка на този продукт е: 08/04/2011
няма изтегления