ISDN Remote Access Router with 4‑port Switch

DI‑304

  • състоянието на продукта: Phased Out

Технически характеристики

Product Support Section

Версия Дата Тип Размер на файла
Datasheet - PDF 0.20mb Свали
Версия Описание Дата Тип Размер на файла
Manual Manual 1.1.2002 г. PDF 2.22mb Свали
Версия Описание Дата Тип Размер на файла
3 Quick Installation Guide 1.12.2004 г. PDF 0.22mb Свали
Версия Описание Дата
Firmware 2.22 Firmware 1.12.2005 г. Свали
Версия Описание Дата
Software 2.01 Software 8.10.2002 г. Свали
Версия Описание Дата
DEU_AD_CEDoc_RevA CE Declaration 6.2.2002 г. Свали
DEU_AD_Lan_Install_Guide_RevA LAN Installation Guide (English) - Свали
DEU_AD_Remote_Access_RevA Remote Access Setup Guide - Свали