Wireless Bluetooth 2.0 USB Adapter

DBT‑120

  • състоянието на продукта (Revision B2): End of Life


Технически характеристики

Често задавани въпроси

Product Support Section

Този продукт ще бъде прекратен на: 12.12.2006
Последната дата на поддръжка на този продукт е: 11.12.2008

Downloads can vary across product revisions. Please select the correct hardware revision.