Hoe speel ik een slaapliedje via de camera af?

Op de app, tikt u op de knop slaapliedje  (onderaan op het Live View scherm, vierde van links). Tik op de knoppen 1-5 om een specifiek slaapliedje te kiezen, “ALLE” om ze allemaal in volgorde af te spelen, of “UIT” om te stoppen met het afspelen van een slaapliedje. Of druk op de knop slaapliedje bovenaan op de camera zelf om het afspelen van een slaapliedje in of uit te schakelen.

Rank: 1.5